Actas Asembleas


Asamblea Lugo
Acta del 29/12/2011
 
Reunidas unhas 11 persoas na praza Maior da comezo a Asemblea ás 20:20
-Lectura da Orde do Día
-Lectura da Acta do 22/12/2011
-Valoración da actividade dos macacos inocentes e as panxoliñas indignadas (28/12/2011)
Infórmase do que se fixo neste actividade (elaboración e pegada de carteis con macacos inocentes o 27 e o 28 e concerto de panxoliñas indignadas o 28) e coméntase que foi mellor do esperado tendo en conta que eran moi poucas as persoas que estiveron involucradas na organización da mesma. Porén, vólvese incidir no problema da falta de xente para preparar e organizar as accións. Problema que xa leva presente en toda a nosa actividade desde hai bastante tempo. Neste punto comeza un debate sobre os obxectivos que teñen as nosas actividades e sobre a necesidade de adecuarnos á dispoñibilidade de recursos humanos. O debate esténdese ao funcionamento do movemento e á propia Asemblea. Os comentarios sucédense no senso de emprender unha reflexión sobre os obxectivos e a situación actual de estancamento que atravesa o movemento en Lugo e do perigo que supón para a asemblea a falta de participación. Fálase de reducir o número de asembleas e accións mantendo, neste segundo caso, aquelas que poidan ter maior impacto social ou as comúns con outras asembleas. A feira de troco (mercadiño con conciencia) e revistaVoces Indignadastamén serían mantidas en calquera caso. Unha proposta sería deixar dúas asembleas mensuais, unha de discusión temática que podería ser organizada con outros colectivos e diferentes localizacións e outra de carácter máis operativo semellante á que mantemos actualmente. O obxectivo da primeira sería a captación de xente e favorecer a propia implantación da cultura asemblearia en outros ámbitos. Alén disto, deféndese que hai que facer menos accións e planificar mellor as que fixermos. Adíase o debate á espera de ter unha proposta mais elaborada sobre o asunto das asembleas e actividades. Para elo, vaise elaborar primeiro un pad colaborativo en N-1.
-Páxina 15M Galicia
Coméntase que no último Foro solicitaron que unha persoa da Asemblea se propuxese como administrador da páxina 15M Galicia creada por Martinho de Ourense. Non se presente ningunha persoa como voluntaria e adíase o asunto.
-Sinaturas
Fálase que hai que pórse en contacto con Democracia Real Xa! para informar do número de sinaturas recollidas en Lugo e preguntar se queren dispoñer delas. No caso que eles non as queiran estas sinaturas serian eliminadas para non incorrer nunha posíbel violación da lei de protección de dados. Así mesmo, lémbrase que no momento que teñamos o texto definitivo comezaremos a procura de sinaturas para apoiar a Petición elaborada desde a Comisión de Legal de Vigo para o que haberá que nomear unha persoa responsábel de custodiar as mesmas.
-Feira de Troco (mercadiño con conciencia)
Vólvese adiar o debate sobre as modificacións a facer nesta actividade ata termos unha proposta alternativa minimamente elaborada.
-Tesourería
O Fondo de Resistencia encóntrase con 125 euros. Pepe solicita que outra persoa se faga cargo do Fondo a partir de agora. Proponse como nova encargada a Hella.
-Propostas e Suxestións
Propoñen prepararmos unha acción para pedir ao Concello que pase os seus fondos a contas en entidades de banca ética.

Asamblea Lugo
Acta del 22/12/2011


-Lectura da Orde do dia
-Lectura da Acta do 18/12/2011
-Valoración do Mercadiño de Troco do 21/12/2011
Coméntase que houbo presenza de bastantes medios de prensa. Por contra, apúntase que a afluencia de xente foi moi baixa, na mesma liña que as últimas edicións da actividade. Unha persoa comenta que algúns asistentes mostraron moito interese pola mesma pedindo que se fixera con maior frecuencia. A impresión xeral é que o mercadiño de troco precisa de cambios e se fala da importancia de seguir facéndoo. Propóñense varias alternativas: mudanza no día de celebración, aumentar a difusión previa, aumentar a visibilidade do mesmo mediante a dotación de faixas e carteis no lugar de celebración, mudar a localización para as inmediacións do mercado ou o Banco de Alimentos... Finalmente, decídese adiar o debate para madurar estas ideas e sacar unha proposta definitiva que sería levada a asemblea.
-Actividade dos macacos indignados (28/12/2011)
Inicialmente, fálase de rodear o edificio do Concello con macacos dos inocentes que terían escritos os artigos da Constitución Española onde aparecen os dereitos que non están a ser defendidos polos poderes públicos. Despois dun debate, fálase de pegar carteis/macacos desta actividade a noite anterior e facer un pequeno acto o 28 diante do Concello que consistiría en colgar unha grinalda de macacos e poñer algúns no chan. Aínda que non se chega a ningunha decisión definitiva, fálase de facer unha rolda de panxoliñas indignadas após da pegada dos macacos. A hora da actividade serían as 19:00h.
- VI Foro Galego de Asembleas do 15M
Comunícase o falado durante o Foro Galego do día 17/12/2011, concretamente todo aquilo que non fora tratado na asemblea do domingo 18. Coméntase que se está a preparar unha manifestación baixo o lema inicialpor unha banca públicaa nivel autonómico, que podería ser extensíbel ao resto do Estado. Para a súa coordinación e para a difusión de material foron creadas 3 tarefas no subgrupo do 15M Galicia de N-1Difusión-15M Galicia. Alí teremos dispoñíbel o material para a difusión da acción así como tamén a posibilidade de colgar material feito por nós. Fálase tamén da revista a nivel galego e de que vaise crear un fío en N-1 (Difusión-15M Galicia) para a xente que vai traballar no deseño entrar en contacto o antes posíbel e poñer en marcha o proxecto. O seguinte paso sería propoñer responsábeis para elaborar os contidos. Coméntase que as asembleas que van participar no deseño son, alén da de Lugo, Vigo e Pontevedra. Na redacción, en principio, participarán todas. Sobre este tema, coméntase tamén que é necesaria a implicación do maior número de persoas da asemblea de Lugo para sacar adiante este traballo.
Por último, fálase que durante o Foro houbo un punto de reflexión sobre a continuidade do movemento. A este respecto, unha das impresións que compartían todas as asembleas é que malia que nunca estivo tan xustificada a continuidade do movemento fan falta unha serie de cambios metodolóxicos na práctica asemblearia. Sobre isto, coméntase que nós tamén precisamos dunha reflexión sobre este aspecto, elaborada desde a convicción de que hai que adaptarse as circunstancias e non desde o derrotismo.
-Propostas e Suxestións


Asamblea Lugo
Acta del 15/12/2011

 Reunidas 13 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.

Lectura del acta del día anterior.
 • Aprobada por consenso
Temas
1.-Actividad del mural
 • No ha tenido la afluencia suficiente y no se ha llevado a cabo.
2.-Mercadiño de Troco del día 21 de Diciembre
 • Se traslada a las 12 del mediodía hasta las 14:00 para tener una mayor afluencia de gente. Se recogerán juguetes como hará el Vagalume el viernes; y como tienen previsto hacer el Banco de Alimentos y Operación Kilo para repartir juguetes entre los niños más desafortunados de Lugo. El evento del mercadillo ya ha sido creado y debido a la corta duración de la actividad, se propone derivar a la gente para que recoja o lleve juguetes a otros sitios (Vagalume, Banco de Alimentos, etc.).
3.-Manifestación del día 21 de Diciembre, en defensa de la Sanidad Pública
 • En Lugo no existe convocatoria por la poca afluencia de gente.
4.-Revista “Voces Indignadas”
 • Ya ha sido impresa y repartida en locales. Se pide enviar todo el material al correo de la acampada, tanto actas como el material que se haya creado para las actividades.
5.-Grupo de trabajo: Auditoría deuda 15-M
 • Consiste en un grupo de trabajo, a nivel nacional, para auditar toda la deuda del estado español, que no es legítima, puesto que la población no la ha contraído, en perjuicio además de recortar en servicios públicos y sanitarios, y de calidad de vida. Consideramos que no tenemos el suficiente nivel técnico, ni el ámbito territorial para llevarlo a cabo, pero si podemos colaborar en algo puntual, en relación a la deuda provincial o local, se facilitarán tantos datos como se nos pidan desde el 15M a nivel estatal.
6.-Concentración del día 18, 1 persona 1 voto
 • No se llevará a cabo porque ha sido propuesta dentro de un sector de DRY que ha menoscabado un grupo de trabajo que para ese día había estado trabajando en otros temas, como la inmigración, o los deshaucios.
7.-Tesorería
 • El saldo en la asamblea anterior era de 121 euros, ha habido una aportación durante la asamblea de 48 y se han invertido 69 en la impresión de la revista, lo cual, el saldo actual a día 15 de diciembre es de 100.00 euros.
8.-Magosto reivindicativo
 • En el momento en que se decidió preparar la actividad, y colaborar junto con las demás asociaciones, no teníamos en conocimiento que la Diputación también estaba detrás de la actividad. Esto pudo ocasionar confusión a la población, y de este modo se pide una mayor seguridad a la hora de aceptar compromisos de actividades con las asociaciones, para evitar colaborar con la Administración, cuando estamos yendo en contra de ella.
Propuestas y Sugerencias
  • Dia de los Santos Inocentes, 28 de Diciembre: Se propone una actividad, aprovechando el material obsoleto de los días de las elecciones y anteriores, para hacer monigotes con artículos de la Constitución, a modo de inocentadas. Asimismo también se propone rodear la Casa Consistorial con una cadena de monigotes de papel. Y aprovechando la ocasión, hacer un pasacalles para llamar la atención de la gente. Se propone ir al Centro Comercial As Termas. Y se propone además pedir la colaboración de alguna charanga.

  • Entrevista del Progreso acerca de los “microtrabajos”: Han llamado desde El Progreso para entrevistar a un parado y saber su opinión acerca del asunto. Debido al poder manipulador del diario, nadie se atreve a dar su opinión por no ser cercenada o modificada.


  • Exposición de fotografías “Contra a Pobreza”: La organizará la Radio Galega y será en la Cova da Terra junto con otras asociaciones.Asamblea Lugo
Acta del 4/12/2011

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

Se informa desde el grupo de trabajo de la manifestación contra el sistema electoral que ante la coincidencia con una movilización anual contra el racismo y los Centros de Internamiento de Extranjeros, la poca claridad de las convocatorias nacionales y la imposibilidad de haber informado a las autoridades en los plazos establecidos, en nuestras actuales condiciones nos parece mejor opción no realizarla y centrar los esfuerzos en las movilizaciones del 15 y 19 de Enero.

Se propone para el sábado 10, día de los derechos humanos, una actividad consistente en una pintura colectiva en la Plaza Mayor a las 5 de la tarde. Se lee un texto sobre la situación de los derechos humanos en España y se aprueba la propuesta.

Se habla del mercadillo de trueque, tendrá lugar el día 21 a las 12.00 en la Plaza Mayor. Irá acompañado de Operación Kilo y recogida de juguetes. En un principio se llevarán al Banco de Alimentos.

Se confirma nuestra asistencia al Foro de Pontevedra. (Irá Sandra y falta por confirmar si asistirá Pepe, Gonzalo o alguien más.)


Se habla de informar sobre las convocatorias ya que la última notificación expiró. Decidimos no hacerlo.

Propuestas y sugerencias:
Lectura a cuatro manos: se propone leer textos a la gente que quiera escucharlos, de temas que podemos seleccionar según distintos motivos. Se propone hacerla en contexto con otras actividades para que sea más efectiva. Queda sin fijar una fecha de realización por este motivo.

Se informa de un reportaje sobre el 15M Lugo en una publicación de un centro penitenciario y se propone que aparezca en la revista.

Se propone volver a intentar hacer la actividad de la Milagrosa, se decide esperar a Enero cuando mejore el tiempo.

Se propone coser las telas de los paraguas rotos para hacer un toldo.

Asamblea Lugo
Acta del 1/12/2011
-Lectura y aprobación del acta del día anterior.

-Se ha suspendido acto que tenía lugar ese mismo día en la Milagrosa por la imposibilidad de la compra de carpa y la lluvia.

- Se aplaza el tema de la compra o no de la carpa ya que por ahora no parece la mejor opción.


-Se aprueba convocar una manifestación en los próximos días contra el sistema electoral, coincidiendo con la formación del nuevo gobierno. Se crea un grupo de trabajo que difundirá la acción en otras ciudades antes de consensuar la fecha, y que se encargará de preparar todo lo relativo a la manifestación en los próximos días.

-Se lee orden del día de próximo Foro Gallego del día 17. Acudirá Sandra y se está pendiente de acompañante (posiblemente Pepe).

-Se informa de la propuesta a nivel gallego de manifestación contra el sistema bancario el 19 de Enero. Se pide una postura al respecto para comunicar en los canales de comunicación de consensos. Se recuerda que el día 15 de Enero habrá una movilización en defensa de la sanidad y que no podremos trabajar todas. Se decide apoyar ambas pero trabajar activamente en la del día 19, y se aprueba que nuestra postura sea hacerla en cada ciudad que la convoque y no centralizarla en ninguna. Se aprueban los puntos del borrador enviado por Vigo para trabajar este tema.

-Se aprueba por consenso apoyo para la manifestación sobre Sanidad ( debido a que ya se ha hecho varias cosas sobre el tema la idea es aprovechar algo que ya esté formado). 

-Tesorería 102 E . Sigue siendo tesorero Pepe por falta de suplentes.

Propuestas y sugerencias
-Se recalca la necesidad de que la asamblea si se encuentra con 8 personas a las 8.00pm se realice al momento.

-Como ya se había aprobado en asambleas hacer charlas en centros educativos, sociales, charlas sobre educación y corrupción...se forma un grupo de trabajo que se encargará de ver todas las posibilidades para realizarlas y que irá informando a la Asamblea de las distintas actuaciones concretas.

- Ante la creación del centro de experimentación animal, se informa de una convocatoria en el Mesón do Mar (Catasol) 20.00pm. 


Asamblea Lugo
Acta del 27/11/2011

Reunidas 8 personas se da lectura a las dos actas anteriores, con las enmiendas al acta del 24-N-2001 se aprueban las actas y continua la asamblea.

Aunque no estaba previsto se inicia un debate sobre la necesidad de leer las actas y sobre ciertos aspectos del funcionamiento de la asamblea. Se comenta que las asambleas no resultan atractivas porque están excesivamente burocratizadas debido a detalles como este. A esto se responde que no se comparte esa percepción y que la lectura de acta es un hecho esencial dentro de la realización de una asamblea. Además, se añade que la lectura de un acta durante apenas unos minutos no parece ser la causa de la falta de participación por parte de la ciudadanía que ya llevamos sufriendo varios meses. Asimismo, se discute si dos asambleas semanales son demasiadas, se habla de la falta de participación en las asambleas y que podríamos hacer para revertir esta situación. Se propone hacer actividades en distintos sitios de la cuidad. Se recuerda la existencia de algunas acciones a medio plazo surgidas en el último Foro Galego de Asembleas. Se inicia otro debate sobre posibles actividades, lugares y horarios.

Se propone hacer una actividad concreta el próximo jueves en la calle Menorca se planifica la misma para las 17:30 y se propone la compra de un gacebo en previsión de lluvias para ese día y su posterior utilización en futuras actividades.

Se recuerda que el club de lectura de “A cova da terra” versara sobre el libro sobre el 15M “A revolta dos indignados” y tendrá lugar el próximo Martes a las 20:00 en el local de dicha asociación.Asamblea Lugo
Acta del 24/11/2011


Acta 24-N-2011
Se ultiman los detalles para las próximas actividades.
Se inicia un debate a partir de la lectura del texto que hizo Pepe para la concentración en contra del maltrato animal.
Se decide que los debates ideológicos queden en suspenso.
Se designa a Pepe como administrador del grupo de comunicación del 15M Galicia en N-1
Propuestas:
 • Participar en enero en una manifestación a nivel gallego en contra de la banca.
 • Asistencia al Foro social en Monforte (al final no va nadie).
 • Se pide que recopilemos las actas para que estén accesibles en el blog.
 • Se propone hacer algún tipo de actividad el 13 de Diciembre fecha de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
 • Hacer charlas en institutos, centros sociales, INEM, etc. si la gente no viene a la plaza ir a donde se pueda comunicar.
Asamblea Lugo
Acta del 20/11/2011

Reunidas 17 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.

Lectura del acta del día anterior (17 de Noviembre)
 • Aprobada por consenso.
Temas
1.-Valoración Jornada Lúdico-Reflexiva (Días 18, 19 y 20 de Noviembre)
 • En la mesa de información, los contenidos pueden resultar residuales ya, el material puede considerarse obsoleto. Hay un déficit de información. Se propone enfocarlo todo a cuestiones más generales, sin caducidad. Se han repartido en torno a un centenar de octavillas. Además, se ha llevado a cabo un juego de roles que resultó muy llamativo. Para el tiempo que fue organizado, un día, fue un éxito rotundo.
2.-ManifestaciónPreescolar na casa
 • Será el sábado 26 de Noviembre. Por la gran labor social que ha desarrollado en relación a la enseñanza pública y su labor de acercar la educación a ámbitos restringidos, como la tercera edad, o a los preescolares de lugares sin acceso a servicios educativos, se decide apoyarla. En la próxima asamblea se detallará el resto. Se hará un grupo de trabajo al respecto para la recogida de firmas digitales.
3.-Manifestación Antitaurina
 • Será el día 27 de Noviembre y se llevará a cabo a nivel nacional, convocada por una plataforma contra el maltrato animal. El 15-M no debería posicionarse en temas tan concretos, aunque no lo apoya oficialmente, todos estamos en contra de la tauromaquia. Se pide a la gente que se sume, cada uno a nivel personal; y se hará un comunicado con nuestro posicionamiento, además de un manifiesto y su difusión.
4.-Magosto reivindicativo del día 25 de Noviembre
 • Tendrá lugar a las 18:30 h. Se hará el texto de concienciación medioambiental. Se pide traer el generador para tener luz.
5.-Valoración Asamblea Anticapitalista
 • Se han tratado un gran número de ideas. Se intentará imitar modelo que han empleado ellos. Aunque todo fue teoría, sin bajar a los problemas reales de la ciudadanía. Podemos nutrirnos de ellos.
6.-Debate ideológico
 • Se quiere volver a repetir, porque su preparación nos sirve para afianzar y ampliar conocimientos sobre los temas a debatir. Se propone crear uno cada quince días que abarque más ámbitos más allá de la política y la economía.

7.-Tesorería
 • El saldo actual es de 65 euros.Asamblea Lugo
Acta del 17/11/2011
 

Reunidas 9 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.

Lectura del acta del día anterior (día 13 de Noviembre)
 • Aprobada por consenso.
Temas
1.-Valoración del Lugo Pregunta
 • Al final ha salido publicado en el Progreso un artículo en relación con la actividad.
2.-Valoración de la actividad del día 16:Papel mojado, mercado de troco, información sobre la Ley DHondt y gasto medioambiental
 • Se ha enviado al correo de la Acampada Lugo el contenido de las explicaciones de la Ley DHondt y el gasto medioambiental de los partidos. Ha habido poca afluencia de gente. Ha habido un incidente con un hombre que reiteradamente trata de boicotearnos. Se pide ignorar sus actos y llevar a terreno personal los problemas que se tengan con él. Debido a la afluencia mínima, se valora la posibilidad de cambiar la actividadMercadiño de Trocoa otra hora y lugar, por ejemplo a la calle del Mercado Municipal o al fondo de la Plaza de Santo Domingo, los martes por la mañana, aprovechando la multitud de gente, quedando planteado para la próxima preparación de la actividad, con vistas a cambiar los carteles.
3.-Magosto reivindicativo
 • Será el día 25 de Noviembre a las 18:00 h. Se está redactando un texto de carácter medioambiental para su lectura. Se pide además la presencia del grupo electrógeno para la actividad.
4.-Jornada de reflexión
 • Del viernes 18 de Noviembre, a las 23:00 h hasta el domingo 20 a las 20:00. Comenzará con una asamblea extraordinaria a la apertura de la jornada de reflexión. Se propone y aprueba la presencia ininterrumpida. Se propone acampar. Existen opiniones en contra, ya que un número reducido de tiendas dañaría la imagen del movimiento. Por otra parte, el hecho de tener las tiendas podría ser un acto muy simbólico. Se decide venir a las 23:00 y sobre el momento decidir si se acampa o no. Se pide traer carteles para pegar en el templete. Por otra parte, la Junta Electoral Central prohíbe, durante esta jornada, emplear pancartas, reunir a más de 19 personas, pudiendo ordenar a las fuerzas del orden público cargar contra nosotros. Se propone traer el megáfono y hacer un efecto llamada con nuestra presencia. Se ha explicado el derecho a interponer reclamaciones conforme a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, y se facilitarán los impresos a la ciudadanía.


Propuestas y Sugerencias
  • Manifestación Preescolar na Casa. El día 26 de Noviembre, a las 12:00 saldrá desde la plaza del Ferrol. Es convocada desde CCOO ensino y recogen firmas digitales.
  • Manifestación antitaurina, el día 27 de Noviembre, a nivel nacional. En principio, el movimiento 15-M no se posiciona, pero aprovechando la influencia social, se buscará conseguir gente para su movilización, sin ser el 15-M el convocante.

Asamblea Lugo
Acta del 13/11/2011


Reunidas 16 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.

Lectura del acta del día anterior (10 de Noviembre)
 • Aprobada por consenso
Temas
1.-Valoración del Lugo Pregunta
 • En general, la valoración es positiva, hubo fallos pero todo es mejorable. Todos los aciertos y errores serán tenidos en cuenta.
2.-Valoración de la concentración del 13 de Noviembre en contra de la corrupción
 • No hubo grupo de trabajo y no hubo implicación más allá de la presencia.
3.-Preparación de la actividadPapel Mojado, Mercadiño de troco, puesto de información.
 • Serán tres actividades en una: reciclaje, mercado de troco e información del costo de la campaña electoral, la ley D’Hondt y el sentido del voto.
4.-Texto para la lectura previa a la proyección del documentaldeudocracia.
 • Será para el día 17 de Noviembre a las 20:00. Se lee el texto propuesto y se aprueba, proponiendo pequeñas modificaciones.
5.-Magosto reivindicativo
 • Tendrá lugar el día 25 de Noviembre. Es organizado por A Cova da Terra. Se pide nuestra participación mediante lectura de textos que ayuden a hacer una crítica medioambiental.
6.-Jornada de Reflexión
 • Se decide nuestra presencia continuada en la plaza desde las 23:00 del viernes 18 de Noviembre hasta las 20:00 horas del 20 de Noviembre. El viernes se celebra una asamblea extraordinaria a las 23:00.

 

Reunidas 8 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.
Lectura del acta del día anterior, aprobada por consenso
Temas:
1.-Lugo Pregunta. Sábado 12 de Noviembre
 • Se pide al grupo de trabajo traer las preguntas recogidas en el evento de Facebook.
 • A las 16:00h habrá una reunión con el BNG, no viene Antón Bao, sino Mar Vázquez
 • De IU asistirá Ramon Vázquez.
 • En el momento de la celebración de la presente asamblea se le comentó a Orozco, respondiendo que lo pensaría.
 • Urge la necesidad de una mesa para los representantes.
 • Se pide repartir los carteles de la actividad
 • Se llevará a cabo la retransmisión en directo vía streaming
 • Se propone colocar unas urnas con el 15-M propone…, y otra para las preguntas depositadas por ciudadanos anónimos en el momento del acto.
 • Se requiere una camara de video y un trípode.
2.-Concentración 17h del dia 13N
 • Se pide traer el megáfono, así como unos contenidos preparados.
3.-Actividad Papel Mojado + Mercadillo de Trueque + Puesto de Información
 • Se ha acordado hacer cuatro grandes carteles, uno con los resultados electorales de 2008 empleando distintas fórmulas de reparto de escaños, otro con el sentido del voto, otro con un dibujo que ponga voto en blanco vota a banco, y otro con una infografía para explicar cuánto va a costar, medioambientalmente en unidades populares de estadios de fútbol, el material de la propaganda electoral; pudiéndose
difundir a nivel nacional. Para la actividad de fabricación de papel reciclado, se necesita el generador y se pide colaboración para estar media hora antes por cuestiones de logística.
4.-Proyección de la película debedocracia, Asemblea anticapitalista
 • Se pasa al día 17 de noviembre, a las 19:00 horas. En el Instituto Masculino (Lucus Augusti).
Propuestas y sugerencias
 • El día 25 de Noviembre A Cova da Terra celebrará un magosto a las 18:00h. Se propone asisitir como 15-M.
 • Para la jornada de reflexión se propone una actividad infantil para involucrar a los niños para que los padres reflexionen, poner una urna y decirles a los niños que quieren ser de mayores, para que voten por sus sueños, y asi los padres se enteren de la importancia de votar de forma coherente para que los sueños de sus hijos se cumplan, y por otra, para ir empezando a despertar la conciencia de los más pequeños en la importancia de participar en los sufragios.
Asamblea Lugo
Acta del 10/11/2011
 

Reunidas 8 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.
Lectura del acta del día anterior, aprobada por consenso
Temas:
1.-Lugo Pregunta. Sábado 12 de Noviembre
 • Se pide al grupo de trabajo traer las preguntas recogidas en el evento de Facebook.
 • A las 16:00h habrá una reunión con el BNG, no viene Antón Bao, sino Mar Vázquez
 • De IU asistirá Ramon Vázquez.
 • En el momento de la celebración de la presente asamblea se le comentó a Orozco, respondiendo que lo pensaría.
 • Urge la necesidad de una mesa para los representantes.
 • Se pide repartir los carteles de la actividad
 • Se llevará a cabo la retransmisión en directo vía streaming
 • Se propone colocar unas urnas con el 15-M propone…, y otra para las preguntas depositadas por ciudadanos anónimos en el momento del acto.
 • Se requiere una camara de video y un trípode.
2.-Concentración 17h del dia 13N
 • Se pide traer el megáfono, así como unos contenidos preparados.
3.-Actividad Papel Mojado + Mercadillo de Trueque + Puesto de Información
 • Se ha acordado hacer cuatro grandes carteles, uno con los resultados electorales de 2008 empleando distintas fórmulas de reparto de escaños, otro con el sentido del voto, otro con un dibujo que ponga voto en blanco vota a banco, y otro con una infografía para explicar cuánto va a costar, medioambientalmente en unidades populares de estadios de fútbol, el material de la propaganda electoral; pudiéndose
difundir a nivel nacional. Para la actividad de fabricación de papel reciclado, se necesita el generador y se pide colaboración para estar media hora antes por cuestiones de logística.
4.-Proyección de la película debedocracia, Asemblea anticapitalista
 • Se pasa al día 17 de noviembre, a las 19:00 horas. En el Instituto Masculino (Lucus Augusti).
Propuestas y sugerencias
 • El día 25 de Noviembre A Cova da Terra celebrará un magosto a las 18:00h. Se propone asisitir como 15-M.
 • Para la jornada de reflexión se propone una actividad infantil para involucrar a los niños para que los padres reflexionen, poner una urna y decirles a los niños que quieren ser de mayores, para que voten por sus sueños, y asi los padres se enteren de la importancia de votar de forma coherente para que los sueños de sus hijos se cumplan, y por otra, para ir empezando a despertar la conciencia de los más pequeños en la importancia de participar en los sufragios.
 

Asamblea Lugo
Acta del 6/11/2011

 Reunidas 9 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.
Temas:
1.-Lugo Pregunta. Sábado 12 de Noviembre
 • Tendrá lugar el sábado día 12 a las 17:00 h. en la Plaza Mayor.
 • Se propone repartir los carteles en los bares y en la calle. Quien quiera participar en el grupo de trabajo, que lo comunique.
 • Se ha dado aviso al PP y al PSOE y no hubo contestación por su parte.
 • Se necesitan sillas, la mesa, y amplificación, con micro y megáfono.
2.-Revista
 • Se ha estado esperando a la participación de los partidos políticos en el Lugo-Pregunta para difundirlo en la revista.
 • Mañana por la tarde estará impresa.
3.-Grupo de trabajo de Corrupción – DRY.
 • Se está recibiendo una gran cantidad de información
4.-Concentración del día 13, contra la corrupción
 • Tendrá lugar a las 17:00 delante del ayuntamiento.
 • En el resto del Estado no tiene igual transcendencia debido al caso “Campeon”.
 • Se propone el uso del megáfono, así como establecer una dinámica y llevar contenidos preparados.
5.-Actividad Mercadiño de Conciencia, Papel Mollado y sesión informativa funcionamiento sistema electoral.
 • Se pide colaboración para el transporte del material.
 • En cuanto a la propaganda electoral, se puede informar a la ciudadanía que tiene dos opciones, bien devolverla al cartero o bien traerla para hacer ver el despilfarro que están perpetrando los partidos con los recursos monetarios y medioambientales.
6.-Asamblea AntiCapitalista
 • Se redactará un texto introductorio de cinco minutos de duración, anterior a la proyección del documental “Deudocracia”.
7.-V Foro Galego de Acampadas
 • La Comisión Jurídica de Vigo va a hacer el uso del derecho de petición colectiva y por escrito para los temas de la ILP, para rebajar las firmas, la dación en pago,… etc., estando los grupos parlamentarios obligados a contestar.
 • También en Vigo se hará una contracampaña con un vehículo y megafonía, de forma análoga a lo que vienen haciendo los partidos políticos, anunciando el voto a Epi y a Blas.
 • Desde Santiago de Compostela han creado varios eventos en N-1 acerca de la Ley D’Hondt, la celebración de grandes asambleas, la crisis griega…; se propone hacer un grupo de trabajo para llenar de contenidos esos eventos.
 • Se propone también llevar a N-1 nuestras revistas para que el resto de asambleas se nutran de ellas, y aprendan.
Lectura del Acta del día anterior, 3 Noviembre, aprobada por consenso.
No existen propuestas y sugerencias
Lectura de un texto de cierre, del Papa Pío XII.
 
Asamblea Lugo
Acta del 4/11/2011


Reunidas 11 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea a las 20:00h.
Lectura del acta del día 30. Se modifica el texto en relación a la Plataforma Anticorrupción, reemplazando “intereses particulares” por “por defender intereses generales como ir en contra de la corrupción, se nos achacan intereses particulares”. El resto del acta es aprobada por consenso.
Temas:
1.-Lugo Pregunta. Sábado 12 de Noviembre
 • El BNG confirma su asistencia, vendrá D. Antón Bao.
 • Izquierda Unida confirma su asistencia a las 17:00 h.
 • Los carteles ya están hechos, el evento creado en facebook, tanto para difundir la actividad como para recoger las preguntas de la ciudadanía.
 • El PP y el PSOE rechazaron la asistencia.
 • Se proponen lanzar preguntas a los partidos asistentes, poniendo por ejemplo los represaliados durante el régimen franquista entre el año 1939 y 1940, en la provincia de Lugo, siendo rechazada, es decir, se aprueba hacer preguntas concretas a los representantes presentes.
2.-Revista
 • Todavía no se ha imprimido para dejar publicitada la asistencia de Izquierda Unida a la actividad del Lugo Pregunta.
3.-Grupo de trabajo de Corrupción – DRY.
 • Se ha recibido una alta cantidad de material. Toda persona que esté en posesión de material susceptible de ser interesante, se pide que la envíe a comunicación/información y el material se seleccionará en Asamblea.
4.- V Foro Galego de Acampadas
 • Se aprueba por consenso redactar la autorización por la cual, tres personas quedan acreditadas como representantes del 15-M Lugo para publicar contenidos en N-1.
 • Se establece la necesidad de una revista a nivel autonómico.
5.-Concentración Jornada de Reflexión 20-N
 • Se proponen hacer actividades lúdico-reflexivas para esos días, en concordancia con lo que se haga en el resto del Estado, sobretodo actividades centradas en los niños.
6.-Manifestación del día 13, contra la corrupción
 • Tendrá lugar en todas las ciudades. En Lugo se aprueba adoptar el formato de concentración. Se enviará la propuesta a la Plataforma AntiCorrupción de Lugo, quedando pendiente su respuesta para la próxima asamblea.
7.-Actividad Mercadiño de Conciencia, Papel Mollado y sesión informativa funcionamiento sistema electoral.
 • Tendrá lugar a las 19:00.
 • Se harán unos carteles expositivos de carácter únicamente informativo, sin incitar a ideas o proponer sentidos de voto.
Propuestas y sugerencias:
 • Realizar carteles con el título “Deixa o teu voto” y “empeza a exercer os teus dereitos”.
 • Desde Asamblea Anticapitalista, el día 15 de Noviembre a las 19:00 se llevará a cabo una proyección del documental “Deudocracia”, de una hora de duración. Nos proponen, así como a la CIGA y la CNT hacer una introducción de cinco minutos anterior a la proyección. Tendrá lugar en el instituto femenino.
 • Se propone eliminar el perfil de N-1 de la comisión de mediación y crear uno nuevo con el nombre “15-M Lugo”.
 • Debido a las inclemencias meteorológicas, y para evitar exponernos a la intemperie en estas condiciones, se sugiere trabajar en forma de grupos de trabajo en el Vagalume, porque asambleariamente no existe espacio suficiente allí para llevarla a cabo. En el centro Alejo Garay ceden sus instalaciones, sin cobrar, únicamente solicitando su disposición con dos o tres días de antelación.
 • Se propone una nueva regla de funcionamiento asambleario que consiste en que, pasados quince minutos de espera por el resto de personas hasta completar el cuórum, se suspende la asamblea.


Asamblea Lugo
Acta do 27/10/2011
Reunidas 15 persona en la plaza Mayor de Lugo da comienzo la asamnblea. Se Lee el acta del día 20.

- Informa el grupo de trabajo creado para organizar “Lugo pregunta”

- Informa el grupo encargado de difundir y concretar el “examen ciudadano”

- Se acepta secundar la propuesta de DRY quienes proponen publicar un dossier sobre La corrupción una semana antes de las elecciones.Se pide formar un grupo de trabajo con dos objetivos colaborar en la propuesta de DRY y por otro lado informar a la ciudadanía. Se aprueba formar dicho grupo.

- Se habla de formar otro grupo de trabajo con actuaciones específicas para las elecciones del 20N.

- Se aprueba hacer el miércoles 16 una actividad que uniría el mercado de trocó con un punto informativo y un taller de reciclado de propaganda electoral.

- Se plantean distintas acciones que pueden ser como colectivo o individuales.

- Se propone tambien crear un evento para la jornada de reflexion, que seria “reflexión en común en la plaza”

- Se decide no participar en la iniciativa Ben Común por, por un lado coincidir con la reunión de interforos, y por estar solo emplazadas asociaciones de izquierdas.

Debate
- Se debe suprimir una de las asibles dejando las en una sola.
- Se decide dejar las asambleas en dos Jueves y Domingos y a partir del 03 de Noviembre serán a las 20:00.
- Se plantea el debate de cómo interactuar con otras asociaciones que no funcionan de modo asambleario, nos remitimos a la creación de un protocola de actuación para ser debatido después de su redacción.Asamblea Lugo
Acta do 23/10/2011


Reunidas 10 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea.


Manifestación del viernes 19
Llevada a cabo por la plataforma anticorrupción en defensa de las juezas Pilar de Lara y Estela San José. Se consiguió movilizar a gente de edad más avanzada que la media de edad de gente movilizada por nosotros. Fue un éxito total, la más numerosa después de la movilización en contra de la guerra de Irak, y todo ello con una gran celeridad, se preparó en muy poco tiempo. Han encargado a una empresa el buzoneo y la pegada de carteles. También ha sido determinante el contexto mediático en el que se desarrolló, con la declaración de Dorribo y la supuesta implicación del actual Ministro de Fomento, José Blanco. Han sabido sacarle partido.

Lugo pregunta. 
Se ha enviado e-mail desde comunicación a las fuerzas políticas. No existe respuesta ni de PSOE ni de PP. Viene IU y BNG. Acerca del formato, se propone hacer preguntas directas en forma de diálogo directo con la ciudadanía, nada de servir de plataforma electoral. Se proponen dos grupos de trabajo, uno de organización y difusión, y otro de preguntas. El juevs día 27 se aprobará todo en la asamblea. Sería interesante que se desarrolle un sábado.

Iniciativa Ben ComúnUn grupo de sindicatos, ONG’s y demás asociaciones autocalificadas de “izquierdas” piensa que en Lugo el movimiento 15-M no ha tenido transcendencia, y que puede convertirse en un punto importante por la proximidad de todas las ciudades gallegas. Proponen un foro paralelo para unas fechas en las que está programado el siguiente Foro Galego de Acampadas, en Vigo; y además, el 15-M rechaza todo tipo de etiquetas y encasillamientos, es un movimiento social político, pero apartidista. En principio se rechaza y se convocan para el Foro Galego de Acampadas.

Debate de propuestas- Se había propuesto adquirir una línea de teléfono móvil para recoger y escuchar las reivindicaciones de la ciudadanía, como medio nuevo. Sería rotatorio para no desgastar a la gente y se colocaría el número en carteles pegados en los semáforos.

- En cuanto a las Asambleas, desde el punto de vista funcional, no tiene sentido realizar tantas; ya que el volumen de trabajo y de gente es mínimo y se repiten los temas de una a otra. Los jueves existe una concurrencia mínima de gente. Se propone celebrar únicamente una semanal, los domingos; pero hay gente que no puede. Se propone adelantar la hora, por el horario de invierno y para conseguir más afluencia. Se aprueba adelantarlo a las 20:00 pero a partir de noviembre, para que aparezca reflejado en el siguiente número de la revista Voces Indignadas.

Tesorería
No ha habido aportaciones ni gastos, el saldo se mantiene constante en 112 Euros.

Propuestas y sugerencias:

- Se propone crear un evento en Facebook para el Lugo Pregunta, además se piensa en realizar un acto informativo para explicar a la ciudadanía en qué consiste la Ley Electoral en vigor, el sistema D’Hondt; todo ello al finalizar el Lugo Pregunta.

- En internet y en demás medios de comunicación existen rumores sobre la convocatoria de una gran manifestación a nivel nacional para la semana anterior a las Elecciones generales del 20 de Noviembre. Se tendrá en cuenta para una posible convocatoria.

Asamblea Lugo
Acta do 20/10/2011
Reunidas 11 personas en la plaza Mayor de Lugo.

Balance de la manifestación anticorrupción
Son necesarios los megáfonos. Nos comentan que Marcos esta en estos momento en una reunión y que según le informan de que hay presiones para que las dos juezas se desvinculen de la manifestación.
Recordamos que desde el 15M debemos recalcar que la plataforma anticorrupción no nace solo como apoyo a las dos juezas sino que en repulsa a la corrupción y pidiendo la división de poderes.


Lugo Pregunta
Nos informan de que el BNG ha accedido a participar en el la ronda de preguntas de la cuidania que les propusimos “Lugo Pregunta” el PP y PSOE no contestaron, estamos a la espera de que lo hagan antes del viernes 21.

Pasa el presidente le Xunta Nuñez Freijoo y saluda, seguimos a lo nuestro.


Examen a la ciudadanía
Pepe propone un examen que no tiene respuestas y su función seria la de concienciar.
Se debate como se deben difundir estos exámenes...


Voces indignadas
Desde la revista nos piden artículos ya que en estos momentos la esta llevando Vanesa sola.


Club de lectura
Se decide proponer el libro “a revolta dos indignados” para el próximo encuentro del club de lectura da Cova da Terra. Se recomienda comprarlo en Trama debido a su apoyo.

Balance de las últimas actividades:
- Mercadillo de troco.
Clara (Cova da Terra) dio una charla sobre consumo y soberanía alimentaría. Hubo poca asistencia pero salio en los medios.
Charla a sobre educación.
Poca gente, los ponentes muy bien.


Tesorería.
Hay 112,60€


Propuestas y sugerencias
- Se comunica que este sábado había una reunión con otra asambleas en Chantada pero se pospone para el primer fin de semana de Noviembre.
- Se nos pidió colaboración para una intervención telefónica en la radio a través de Marcos de Coruña.
- Marcos llega para informarnos de que el TSXG esta presionando a las juezas y que vamos a hacer la manifestación sin nombralas. El TSXG va a emitir un comunicado y la voz va a sacar tres hojas de información referidas al tema.

Tener un móvil para que la gente pueda llamar y hacer sugerencias o lo que quiera.
- Ocupar un unto de la radio universitaria.
- Reunión de un foro que se realizaría en Lugo falta saber ¿para que? y ¿Quiénes se reunirían?
- Hacer solo una asamblea los domingos.
- Adelantar a las 20:00 las asambleas.


Asamblea Lugo
Acta do 16/10/2011


Reunidas 16 personas en la Plaza Mayor, da comienzo la Asamblea.

Balance de actividades
- Jueves 15 de Septiembre; Charla-Coloquio en Defensa da Sanidade Pública e de Calidade, por la Plataforma SOS Sanidade Pública. Tuvo lugar en las escaleras del fondo de la Plaza Mayor con amplificación, fue interesante, pero se hizo muy larga.

-Domingo 18 de Septiembre, Manifestación en defensa de los servicios públicos: Se consiguió muy poca afluencia, 131 personas, haciendo ruido solo para nosotros; lo cual repercutió en nuestro estado de ánimo posterior, se nos veía cansados y abatidos; por el gran esfuerzo previo que se hizo para difundir la manifestación y el resultado conseguido, y eso unido a que la propia manifestación fue poco preparada, el acto posterior a la llegada a la Plaza Mayor fue pobre. Se tomará en cuenta para no volver a repetir el mismo error.
- Domingo 25 de Septiembre, Concentración por una vivienda digna: Menor afluencia que en la anterior, menos preparada, menor funcionamiento. Se dio lectura al artículo 47 de la Constitución Española y se puso la mesa de información.
- Lunes 3 de Octubre, presentación y registro de la Moción a los grupos políticos para la modificación de la Ley Hipotecaria.
- Domingo 8 de Octubre Lugo Asociativo. Se tuvieron que trasladar los puestos de San Marcos a Santo Domingo, detrás del kiosko. Hubo problemas con el ordenador a la hora de proyectar la película Calle del acuerdo 8. Y existen dos vertientes, una que dice que no salió bien porque la gente estaba desencantada, por los problemas técnicos; y otra que aun habiendo sido trasladados y con los problemas técnicos, al estar rodeados de demás asociaciones que si tuvieron éxito, como por ejemplo la obra de teatro que representó Madia Leva, nuestros fallos pasaron desapercibidos y funcionamos como un puesto de información, en el que se repartió panfletos sobre la convocatoria de la Manifestación del 15-O, la revista Voces Indignadas, etc.
- Miércoles 19 de Octubre, Mercadiño de troco. Se hizo además el test “el rey de las basuras”, con un premio al más contaminante; con el objetivo de educar en valores de consumo responsable. En cuanto al mercadillo, se observa que la gente trae artículos que más que pensar en darles una segunda utilidad a otras personas, los traen para desprenderse de ellos.
- Sábado 15 de Octubre : Manifestación Global. Éxito rotundo, superando todas nuestras expectativas. El trabajo previo de difusión fue mucho menor que el trabajo de difusión de la manifestación del día 18 de Septiembre; porque al ser una manifestación en todo el mundo, la población se fue enterando de forma indirecta por los medios de comunicación e internet de otros lugares.

Lugo pregunta. 
Se envió la invitación a la prensa y a las fuerzas políticas con representación en la corporación municipal, el BNG acude si acuden las demás fuerzas, Izquierda Unida, acude incondicionalmente, el PSOE mostró su interés pero con condiciones y el PP mostró su rechazo de una forma indirecta. Se propone, que las fuerzas que no acudan, serán representadas por sillas vacías para mostrar a la población su rechazo en acercarse a la ciudadanía. Se plantea traer a todos los partidos que consigan concurrir a las próximas elecciones generales y los que no hayan logrado reunir las firmas que si hayan concurrido en las anteriores, en 2008. Todas estas listas de partidos se pueden consultar en la página del Ministerio del Interior.

Charla de Educación
Jueves 20 de Octubre, a cargo de Ramón Vázquez Díaz, orientador de Primaria y Antonio Bernárdez Sobreira profesor de Historia de enseñanza media en Lugo. Debería publicitarse en prensa, y colocar mesa, sillas, botellines de agua, y amplificación.

Huchas para la financiación
Se pondrán en la Cova da Terra entre otros lugares, para la financiación de la revista. Se harán cuatro en principio, y de forma manual.

Lectura del acta de la asamblea anterior. Aprobada por consenso.

Tesorería
El Jueves 6 de Octubre, el saldo era de 92.00 euros. Se ingresaron durante la asamblea del domingo día 9: 65 euros y en la del jueves día 13: 77, en total esos dos días, 142 euros. Por lo tanto el saldo total el día 9 era de 234 euros. Se han hecho gastos por valor de 122 euros en los cuales 102 fueron destinados a carteles y revista, 8 euros para la gasolina para acudir al Foro Galego de Acampadas, y 12 euros en fotocopias. Por lo tanto, el fondo de resistencia a día Jueves 13 es de 112 euros.

Propuestas y sugerencias.
-Se propone realizar un informativo de forma análoga a las cadenas de televisión, con cámara de video, trípode, dos sillas; en la plaza y con contenidos del 15-M.
- Se propone retomar el uso constante del megáfono en asambleas.
- En la Cova da Terra se realizan clubs de lectura implicadas en el desarrollo, se propone que una de ellas tenga contenido acerca del 15-M.
- Se propone un grupo de trabajo para realizar pegatinas con pequeñas indignaciones, para colocar en las papeleras de la ciudad.
- Con la propaganda electoral que acaba destinada en la basura, se propone también hacer un taller de papel reciclado.
- En el marco de organización estructural del 15-M, se propone que cada persona se encargue exclusivamente de una tarea.
Asamblea Lugo
Acta do 13/10/2011
Reunidas 11 personas en la Plaza mayor de Lugo se da lectura de las actas anteriores correspondientes a los días 6 y 9 de Octubre. y son aprobadas.

Plataforma Anticorrupción
Se comunica que el 14 se celebrara una rueda de prensa por parte de la plataforma anticorrupción recientemente creada. Se cuerda que Pepe lea un texto en nombre de la asamblea del 15M de Lugo.


15O
Se decide que se redactara un texto a modo de manifiesto para leer tras la manifestación del 15 O.
Gonzalo redactar una presentación y Pepe preparara un resumen de actividades.
Se ruega a los asistentes a la asamblea que preparen textos alusivos a los motivos que les han llevado a salir a la calle el 15Opera dinamizar el micrófono abierto. Nos informan de que el lunes se pegaron unos 250 carteles.
Para publicitar la manifestación se le ha pedido a distintos músicos que actuaron en el san Froilan que exhibieran una pancarta alusiva en sus conciertos, y así lo hicieron LAMATUMBÁ, CATS AND MONKEYS'S pero con DIOS KE TE CREW hubo un mal entendido y en vez de exhibirla nos la firmaron, detalle que agradecemos.

LUGO PREGUNTA
Pretende que los partidos políticos que concurren a las lecciones en nuestra cuidad salgan a la plaza a  explicar sus propuestas frente a la ciudadanía.
Tendrá lugar entre el 22 de Oct 6 de Nov Gonzalo será el moderador y ya están invitados los distintos partidos y los medios de comunicación.

Se acerca a la asamblea Francisco Martínez López, guerrillero exiliado durante 40 años en Francia, para darnos ánimos.

Partido 15M
Se da lectura al manifiesto y se aprueba en el que expresamos nuestra posición en contra de la creación de un partido en nombre del 15M.
Se informa de que miembros de la asamblea fueron a un acto del partido, “UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA” para informase debido a los comentarios que nos llegaron diciendo que estaban pidiendo firmas para el 15M, pero se constato que no era verdad.


Propuestas y sugerencias
- Randi nos informa sobra las actuaciones que tendrán lugar el día 14 a favor de “pobreza 0”
-Flor nos hace entrega en nombre de un grupo de artesanos de la recaudación del día que estuvieron en la feria medieval, que todos los años ceden a una ONG o asociación pero este año decidieron donarlo al 15M.
- Se comunica que el día 20 habrá una charla debate sobre educación en la que participaran
- Proponen hacer el próximo domingo unos juegos de dinaminación
Asemblea Lugo
Acta do 02/10/2011

Reunidas unhas 15 persoas na Praza Maior dá comezo a Asemblea ás 21:30 h con carácter de urxencia debido a non celebración de varias Asembleas de forma consecutiva nas semanas anteriores.
1.-Moción sobre a reforma da lei hipotecaria.
Acórdase quedar o luns ás 10h na Porta do Seminario para levar a solicitude ao rexistro do Concello.

2.-Actividades durante o San Froilán.
Lémbrase que hai unha reunión no Mádia Leva! O luns ás 20:30h sobre o acto do sábado, o San Froilán asociativo. Coméntase que unha das actividades propostas polo 15M Lugo é a proxección do documental “Calle del Acuerdo” para suscitar un debate sobre alternativas ao modelo actual de vida comunitaria. Aclárase que o movemento non ten unha postura unitaria sobre o fenómeno da ocupación. Así mesmo, fálase da importancia de aproveitar o acto para dar difusión á convocatoria do dia 15 de outubro. Infórmase da protesta que se vai levar a cabo despois da lectura do pregón o dia 4 e na ofrenda a Rosalía o 9.

3.-Modificación do quórum para a Asemblea.
Debido a tendencia decrecente na asistencia ás Asembleas decídese reducir o número de persoas que como mínimo son necesarias para celebrar a Asemblea. Pásase de 15 a 8.

4.-Manifestación do 15 de Outubro.
Apróbase o percorrido e infórmase de que se vai informar do mesmo á Subdelegación do Goberno. Falárase de convocar unha Asemblea extraordinaria debido á non celebración de varias Asembleas consecutivas mais finalmente decídese non convocala xa que apréciase que coa modificación do quórum é suficiente. Así mesmo, coméntase que hai que optimizar os recursos na labor de difusión da manifestación no referente á pegada de carteis.
Infórmase tamén do cambio da actividade sobre memoria histórica para o dia 21 debido aos actos que organiza a ONG “Pobreza Cero” o 14 no Mercado e no Goberno Civil. Suxírese levar panfletos da manifestación do 15-O a estes actos.

5.-Foro Galego de Acampadas de Ourense.
Infórmase da proposta de comunicación interna en N-1 que consistiría en designar a unha serie de persoas como administradoras dun subgrupo para a comunicación de todas as asembleas galegas en contraposición á proposta previa que promovía a creación dun perfil para cada asemblea. Así mesmo, infórmase dunha proposta encamiñada a dar lexitimidade a votacións de asembleas a través de N-1. Coméntase que a Asemblea de Vigo subiu unha serie de documentos de interese sobre protocolo de funcionamento asembleario, reforma da lei electoral, etc. Esta Asemblea tamén presentou unha proposta de traballo para impulsar unha ILP a nivel estatal. Finalmente, coméntase que o seguinte foro será entre o 29/10 e o 5/11 en
Vigo. Déixase o debate sobre estes e outros temas xurdidos no Foro para outra sesión.

6.-Comisións

6.1.-Tesouraría
O novo encargado do fondo é Pepe, que xa asumira a labor con anterioridade por indisposición do anterior responsábel. Infórmase de que o saldo actual é de 88 euros.

7.-Temas de debate

7.1.- Debátese o problema da lexitimidade de acción dos Grupos de Traballo e Comisións ante a non celebración de varias asembleas consecutivas, tal e como ocorreu en setembro, e proponse un protocolo de actuación que nos permita seguir coa nosa actividade sen comprometer a natureza asemblearia do movemento. Fálase da desaparición práctica das Comisións, tendencia que xa se recollera en anteriores debates. O protocolo aprobado é o seguinte: No caso de levarmos 15 días sen celebrar unha Asemblea ordinaria convocarase unha extraordinaria sen data prestabelecida á que se lle dará a apropiada publicidade para facilitar a súa celebración. No caso de non celebrarse a extraordinaria renovaríase a confianza ata a convocatoria doutra extraordinaria. Isto non quere dicir que se desconvoquen as ordinarias. Podería darse o caso de que estando unha extraordinaria xa convocada se poida celebrar unha ordinaria. Nese caso podería desconvocarse a extraordinaria por non ser necesaria.

7.2.-Discútese sobre a nova estratexia de acción e planificación das reunións para o reparto do traballo. Decídese limitar as reunións de GT aos xoves e domingos ás 20h antes da Asemblea. De non haber Asemblea os GT reuniríanse igualmente no tempo que tería ocupado a Asemblea.

7.3.-Fálase do asunto da posíbel confusión que se pode chegar a crear na poboación ante a aproximación que se está a producir entre as teses defendidas por algúns partidos políticos e o movemento 15M. Para evitar suspicacias acórdase escribir unha editorial na revista “Voces Indignadas” sobre o noso rexeitamento como 15M Lugo da transformación do Movemento nunha opción política para concorrer a unhas eleccións oficiais.

8.-Lectura e aprobación da Acta do dia 11/09/11

9.-Propostas e suxestións

-Infórmase da entrevista que se vai conceder á revista galega de pensamento filosófico do Proxecto Derrida “Derritaxes” e invítase a quen quixer a participar nela para dar unha visión o máis diversa posíbel sobre o Movemento 15M Lugo. Aclárase que a revista é de descarga gratuíta e con licenza Creative Commons.
-Proponse levar a cabo na vindeira Asemblea un debate sobre xeitos de financiamento xa que o tema ficara pendente dende primeiros de mes. 

10.-Reflexión a cargo de Randi Montero e fin da AsembleaAsemblea Lugo
Acta do 08/09/2011

Reunidas unhas 18 persoas en a Praza Maior dá comezo a Asemblea ás 21:00 h.
1.-Lectura da Orde do día e recordatorio do funcionamento da Asemblea
2.-Lectura e aprobación por consenso da Acta do día 04/09/2011
3.-Grupo de Traballo (GT) da Manifestación do día 18 en defensa dos servizos públicos

Hoxe foi entregada na Subdelegación do Goberno a información relativa ao percorrido, horario e estimación de asistentes (entre 50 e 250 persoas).
O martes no Hospital Lucus Augusti tivo lugar o reparto de 500 panfletos no exterior e dentro das instalacións, a pacientes, acompañantes e a persoal sanitario. Así mesmo, todo o material pegado e colocado nas salas foi retirado. Proponse volver outra vez para volver repartir e colocar de novo o material.
Proponse un GT para a difusión da información sobre educación, por parte da acampada de Coruña, levándoa aos centros de ensino, colectivos e AMPAS.

4.-GT do Cinema na rúa

O venres ás 21:30h propoñeranse dúas opcións e votarase cal proxectar nese mesmo momento.

5.-Temas de debate

5.1.-O día 25 de Setembro, a Plataforma de Afectados polas Hipotecas, ten previsto levar a cabo unha manifestación. Xa que no seu momento decidiuse apoiar esta convocatoria no 15M Lugo, debátese que tipo de acción vaise propoñer para apoiala, todo elo en función dos recursos e do tempo. Se non conseguimos facer un GT que se ocupar da preparación da manifestación, optarase por unha concentración, unha cazolada ou un megáfono aberto. Malia que a convocatoria de manifestación xa estaba anunciada nos nosos medios desde a semana anterior, mantela non ten sentido pola proximidade no tempo da manifestación do 18 en defensa dos servizos públicos e a falta de persoas involucradas nas nosas actividades. Por contra, unha concentración e megáfono aberto require investigar sobre os contidos, pero ao ser un tema de cobertura estatal, podemos apoiarnos sobre o traballo de outras acampadas. Acórdase realizar unha concentración, traballar o máximo posíbel para evitar o fracaso das últimas concentracións en contra da reforma constitucional,  pedir a máxima colaboración da poboación e aproveitar a do día 18 para difundila.

5.2.-Dende a Asemblea da Coruña, están a traballar sobre a manifestación do día 18 en defensa dos servizos públicos en tres GT distintos: Sanidade, Educación e Reforma Constitucional. Sobre a reforma da Carta Magna, teñen creada a web Reformazo.com; con contidos sobre a modificación do artígo 135.3. Piden colaboración no reparto e difusión a nivel nacional. Como primeira proposta de colaboración anúnciase a realización dunha pancarta co texto “135.3 Don´t fuck with Spain”, que se faría no próximo obradoiro de pancartas do día 9 de setembro e colgada nalgún punto estratéxico da cidade.

5.3.-Infórmase de que a muller que se atopa en folga de fame polo caso do asasinato do Cash Record está a  pedir sinaturas para que se faga xustiza despois de 20 anos. Sospeitase que existe vontade por parte dalgunha persoa con influencia para que o caso permaneza a escuras. Polo tanto solicítase á Asemblea  a realización dunha concentración o dia 20 aproveitando que o Alcalde de Lugo acude a declarar como imputado do caso das Torres do Garañón, facendo deste xeito unha mostra de apoio á causa que defende esta muller mentres protestamos contra a corrupción urbanística de forma complementaria. Pídese tamén que quen queira asine na folla que unha persoa trouxo á Asemblea. Así mesmo, pediráselle á afectada, que intente reunir o maior número de persoas para o evento. A acción fica pendente de definición para as vindeiras Asembleas, mesmo pensando en crear un GT. Asemade, proponse entrevistar á afectada para a revista “Voces Indignadas”.

5.4.-Discútese novamente sobre a posibilidade de levar parte da nosa actividade aos barrios de xeito itinerante. Coméntase que esta medida xa fora discutida en varias ocasións mais que non puidera ser desenvolvida por falta de persoas implicadas en levalas a cabo durante o verán, especialmente no que respecta ás actividades e accións. Porén, a Asemblea volve mostrar o seu apoio á expansión aos barrios cando se produza a esperada reincorporación de xente no outono. No mesmo sentido, sinálase que é cedo para mover a Asemblea xa que aínda temos problemas de asistencia ás mesmas.

5.5.-San Froilán 2011. As festas locais celebraranse desde o 4 ao 12 de Outubro. Como se prevé unha gran afluencia de xente, vanse aproveitar eses días para dar proxección ao movemento. Unha das propostas é levar a cabo o que ven facendo a Plataforma en defensa do Parque de Rosalía e contra o urbanismo, que consiste en despregar pancartas e facer unha protesta despois da lectura do Pregón das festas por parte das autoridades. Así mesmo, proponse de forma análoga a como se fixo no Arde Lucus, organizar á xente para distribuíren as mesas de información e repartiren panfletos, aproveitando as zonas de máxima afluencia (casetas do polbo). Proponse tamén realizar pasarúas festivos, con percusión, caretas de políticos, obradoiros reivindicativos de poesía e pintura, actividades para nenos, charlas, etc. Pídese implicación e colaboración nas mesmas.

6.-Intervención das comisións

6.1.-Actividades
Pídese colaboración para volver a repartir panfletos e material no HULA.
Pídese tamén colaboración no tema dos centros de ensino xa que somos poucos e son moitos os centros.
Desde Attac-Chantada anuncian que van ter unha reunión con xente do 15M o día 17 de setembro. Comunicar posíbeis asistencias e dispoñibilidade.
Así mesmo, o día 17 tamén vai ter lugar a convocatoria internacional “Toma a Bolsa”. Proponse realizar unha actividade ou concentración relacionada con iso para difusión da acción. Procúrase unha optimización de recursos, densificando os contidos das sesións de megáfonos abertos. Proponse escribir un comunicado de apoio e facer unha pancarta no taller para colgala nalgún lugar estratéxico. Finalmente, proponse pospor a actividade Cinema de Rúa para o día 17 facéndoo coincidir coa convocatoria.
Anúnciase a reunión do sábado ás 17:00h coa xente da Cova da Terra. Invítannos a ir a unha das súas Asembleas.
Avísase que a reunión co Mádia Leva! Non se levou a cabo cando estaba previsto xa que están esperando a resposta de outros colectivos. A segunda convocatoria será o luns 12 ás 20:30 h.

6.2.Comunicación-Información
Infórmase que Ourense pide colaboración para realizar o Foro Galego de Acampadas e que unha avogada que traballa para a asociación Bico de Leite achegou un texto para a revista “Voces Indignadas”.

6.2.-Tesourería:
Infórmase de que o saldo actual é de 112 euros.

7.-Propostas e suxestións

-Pídese o emprego dos correos das comisións para as actividades, aínda que estas non estean funcionando.
-Para o IV Foro Galego de acampadas, en Ourense, pensar en levar algo para as outras acampadas.
-Norprensa fainos prezo para a impresión da revista. 3000 exemplares por catrocentos euros. Imprimirase algunha máis, sobre 80. Deixar algunha nos institutos.
-Coméntase a proposta de enviar unha carta aos grupos políticos do Concello instándoos a que o pleno aprobe unha moción a favor da reforma da lei hipotecaria. A este respecto infórmase de que os plenos do Concello fanse o primeiro luns de cada mes.

8.-Fin da AsembleaAsemblea Lugo
Acta do 28/08/2011

Reunidas unhas 19 persoas na Praza Maior dá comezo a Asemblea ás 21:00h.

1.-Lectura da Orde do día e recordatorio do funcionamento da Asemblea.

2.-Lectura e aprobación da Acta do día anterior (25/08/2011).

3.-Grupo de Traballo (GT) da Manifestación en defensa dos servizos públicos

En primeiro lugar trátase o tema da manifestación en defensa dos servizos sociais convocada para o do día 18 de setembro. Dende o grupo de traballo se explica que nos puxemos en contacto coa plataforma en defensa  da sanidade publica en Lugo, que nos confirman que farán unha charla coa nosa colaboración antes do día da manifestación e que se unen a convocada manifestación.

4.-GT do Cinema de Verán

Pásase unha listaxe de títulos propostos para proxectar na actividade do cinema de verán, cada persoa elixe unha, trala votación sae escollida  “Sicko” con 13 votos.
Acórdase para proxectala o venres día 2 de setembro, na Praza Maior de Lugo sen concretar o lugar exacto.
Unha persoa ofrécese como voluntaria para crear un cartel de divulgación da actividade.
Debátese o uso non axeitado do xerador pola incoherencia ecolóxica co noso discurso. Porén, decídese continuar co seu uso ata atoparmos outra fonte de enerxía.

5.-GT da Revista: Voces Indignadas

Comunícase que o segundo número da revista xa está finalizado, exceptuando o artigo sobre sanidade pública que será redactado nos vindeiros días. Debátese concluíndo a necesidade de reducirmos a impresión a 300 copias por falta de fondos.

6.-Debate

6.1.-Protocolo sobre  incumprimento de compromisos
Proponse a posibilidade de estabelecer un protocolo ou algún tipo de actuación cara as persoas que incumpren os seus compromisos co movemento ou as decisións da Asemblea. Conclúese non tomar ningún tipo de medida ao respecto.

6.2.-Chat on-line en xuntanzas de comisións
Debátese a proposta de usar o chat on-line para as xuntanzas de comisións. Tómase a decisión de rexeitar polo momento esta opción debido á necesidade de ter presenza física e acceder ao maior número de xente posíbel.

6.3.-Procura de local para o inverno
Proponse  a necesidade dun local onde almacenar o material e facer reunións cara o inverno. Dende outro punto de vista considérase que a visibilidade das actividades é prioritaria, aínda que se expón a  idea de buscar un lugar público mais acondicionado ao mal tempo. Neste senso, suxírese a Praza de S. Marcos por posuír wi-fi. Finalmente, acórdase manter a presenza na rúa e déixase para máis adiante o debate sobre a procura dunha localización concreta. 

7.-Comisións

7.1.-Actividades
Lémbrase a actividade proposta para o vindeiro mércores as 19:30: a elaboración de pancartas que despois serán distribuídas en lugares estratéxicos por toda a cidade de Lugo.

7.2.-Mediación
Infórmase de novo da necesidade de voluntarias e voluntarios a traballaren nesta Comisión en cuestións de moderación e preparación da Asemblea.

7.3.-Comunicación-Información
Infórmase da recepción dun correo electrónico procedente do 15M Coruña, no que se expón a realización dun libro por parte da editorial 2.0 sobre o movemento 15M en cada unha das cidades galegas, solicitando a nosa colaboración voluntaria. Dende a Asemblea pregúntase a necesidade de saber cara onde irán os beneficios desta publicación. Dende a Comisión retrucan que xa efectuaron esta pregunta sen recibiren resposta polo momento.

7.4.-Tesouraría
Despois de recibir unha doazón de 10 euros o saldo era 76 euros, mais ao haber 8,50 euros de gastos o saldo o día de hoxe e de 67,50 euros.

8.-Propostas e suxestións

Proponse solicitar stocks de material procedente de herbolarios para repartilos a xente con poucos recursos.

Ofrécense voluntarios activos e terapeutas para tratar persoas enfermas.

A asociación de Reiki informa de que realiza unha xornada de portas abertas gratis no local Lugo2.

9.-Fin de AsembleaAsemblea Lugo
Acta do 25/08/2011

Reunidas unhas 17 persoas na Praza Maior dá comezo a Asemblea ás 21:00h.

1.-Lectura da Orde do día e recordatorio do funcionamento da Asemblea.
2.-Lectura e aprobación da Acta do día anterior (18/08/2011).
3.-Comisións:

3.1.- Actividades

Inicialmente faise un repaso das actividades realizadas:
Picnic Internacional: Coméntase que se levou a cabo mais que non tivo o éxito acadado xa que a xente doutros países que acudiu non participou moi activamente á hora de compartir ás súas experiencias, tal e como se agardaba. Unha persoa comentou que no Picnic houbo presenza de bebidas alcohólicas (sidra) e lembrou que acordárase a exclusión deste tipo de bebidas na nosa actividade. A isto contestouse que o acordo só estaba referido á Acampada mais non ás actividades. Finalmente decídese levar este tema a debate e así tomarmos unha decisión ao respecto que afectaría a toda a nosa actividade.

Repaso de Actividades novas:
Obradoiro de pancartas o día 31 para colgalas en puntos estratéxicos da cidade: Coméntase que son necesarios materiais como telas, pintura e outros. Así mesmo, infórmase que se vai crear un evento nas redes sociais para a procura de lemas para as pancartas.

3.2.-Mediación

Lémbrase que se están a procurar persoas para facer parte da comisión, especialmente no que atinxe á labor de preparación e moderación de Asembleas e Xuntanzas de Comisións, feito xa publicado no perfil da comisión en N-1.

3.4.-Comunicación e Información

Dende Comunicación infórmase que están previstas a nivel nacional dúas manifestacións para o mes de setembro. Unha delas sería o 18 en defensa dos Servizos Públicos e outra o 25 en defensa da dación en pago para a cancelación das hipotecas e o desbloqueo da ILP que afecta a está cuestión.
Proponse á Asemblea apoiar a convocatoria de ambas as dúas manifestacións na cidade de Lugo e decídese apoialas por unanimidade.
Asemade, proponse crearmos un Grupo de Traballo para cada preparar cada unha das manifestacións. Varias persoas mostran á súa disposición a participaren en ditos Grupos de Traballo.
Dende Información lese o comunicado elaborado en Sol sobre a convocatoria do día 18 en defensa dos Servizos Públicos.

Ambas as dúas comisións comentan que teñen necesidade de persoal para continuaren coa súa actividade. Alén disto, fálase da necesidade dunha reestruturación profunda das Comisións en liña con varias intervencións de persoas vinculadas ao movemento quer nas Asemblea ou fóra dela que veñen solicitando mudanzas na estruturación do movemento.

3.5.-Acción

Desde Acción informan que non se fixo a acción nos bancos desta semana por falta de xente. Así mesmo, anuncian que nas vindeiras semanas non van poder levala a cabo xa que non van estar dispoñíbeis.

3.6.-Tesouraría

Prodúcese o cambio na administración do Fondo de Resistencia que agora pasa a ser responsabilidade de Adrián. Alén disto, coméntase que o saldo actual é de 76 euros.

4.-Debate

4.1.-Consumo de alcohol nas nosas actividades

Varias persoas defenden que se ben o acordo sobre a restrición do uso de alcohol só afectaba na orixe á Acampada, a súa utilidade segue a estar de plena vixencia para calquera outra actividade convocada polo 15M-Lugo. A este respecto, coméntase que o obxectivo sería non facilitar unha hipotética manipulación por parte dos medios de comunicación de cara á opinión pública e proponse definir un criterio ou protocolo de comportamento con respecto a este asunto. A isto retrúcase que o criterio a utilizar debería ser, como en outros casos, o sentido común e que non debería ser necesario buscarmos criterios ou protocolos ao respecto dun tema do que aínda non se derivou ningunha soa situación de conflito. Como proposta de consenso fálase de non alentar o uso de alcohol nas nosas convocatorias evitando traer este tipo de bebidas e velando porque outras persoas que estiveren a participar nas mesmas fagan un uso responsábel das mesmas de ser o caso. Finalmente, acórdase aceptar esta proposta de restrición engadindo que en todo caso empregariamos un criterio flexíbel baseado no sentido común xa que actitudes excesivamente ríxidas poderían resultar contraproducentes.

4.2.-Criticas e propostas sobre operatividade relatadas na Asemblea do 18/08/2011

Debido a ausencia da persoa que realizou a exposición das críticas na Asemblea do 18 decídese discutir unicamente o contido das mesmas xa que hai persoas que expresaran o seu desexo de discutir tamén os procedementos empregados por esta persoa pertencente a unha das comisións para comunicalas. Con respecto á crítica da ausencia de obxectivos coméntase que non se percibe tal ausencia de obxectivos xa que malia non termos liñas ideolóxicas xerais si contamos con obxectivos no marco de accións concretas. Así mesmo, coméntase que acordárase pospor os debates ideolóxicos para adaptarnos ás condicións do verán e que había que priorizar a realización de actividades e accións fronte a procura de principios ideolóxicos. Lémbrase, que estes debates serían retomados en setembro de darse a esperada reincorporación de membros despois do parón estival. Con respecto ao incumprimento de decisións Asemblearias afírmase que o nivel de cumprimento é razoabelmente alto e que na maioría dos casos é a propia Asemblea a que se está a encargar de revisar acordos cando por diferentes cuestións non son asumíbeis. Non obstante, engádese que sempre é desexábel o maior nivel de cumprimento posíbel. En canto ao tensamento de grupo e personificación das críticas afírmase que pode ser así percibido por algunhas persoas, mais que non se percebe en boa medida como un problema evitábel xa que os colectivos de persoas como é o noso teñen estes problemas case de maneira intrínseca. Asemade, fálase da complicación que engade o feito de mantermos unha actividade simultánea no mundo físico e no das redes sociais. Con relación a isto, afírmase que debemos intervir con prudencia ante comentarios vertidos na rede xa que as discusións on-line en raras ocasións serven para achegar posturas, alén de dar unha idea equivocada da nosa sintonía de grupo a terceiras persoas. Finalmente, no tema da reestruturación de comisións coincídese en que é unha medida necesaria xa solicitada por diferentes persoas. Porén, coméntase que para realizarmos a reestruturación profunda de funcionamento compre agardar ata a reincorporación de xente prevista para setembro xa que agora seguimos os mesmos que estabamos durante o verán e con elo unicamente estariamos a facer unha nova rotación. 

Por último, xa fóra do debate, critícase o enfoque do mesmo, excesivamente personificado. Coméntase que ao ser unha batería de propostas lanzada por unha soa persoa era complicado non facer referencia á mesma, aínda que se comparte a observación. Así mesmo, déixase para a vindeira Asemblea a definición dun protocolo ou criterio de comportamento no caso de que alguén incumpra un compromiso adquirido cunha actividade facendo perigar a mesma ou ante o incumprimento de decisións da Asemblea

5.-Propostas e suxestións

Proponse facermos xuntanzas de comisións mediante Chat.

6.-Fin da Asemblea