Algunhas propostas...


QUEREMOS
Oportunidades laborais e protección da clase traballadora.
PROPOÑEMOS
Distribución da xornada laboral.
¿COMO?
Regulando os salarios.
Eliminando a economía sumerxida


QUEREMOS
Representación dos intereses do pobo.
PROPOÑEMOS
Modificar a lei electoral.
¿COMO?
Democratizando os partidos.
Mediante listas abertas.
Proporcionalidade entre votos e escaños.


QUEREMOS
Sanidade pública eficiente.
PROPOÑEMOS
Eliminación das listas de espera.
¿COMO?
Aumentando prazas de persoal sanitario.
Optimizando recursos.
Incompatibilidade para exercer ó mesmo tempo na sanidade pública e privada.


QUEREMOS
Transparencia política.
PROPOÑEMOS
Controlar patrimonios e actividades privadas dos políticos.
¿COMO?
Desenrrolando leis que impidan ós corruptos acceder a cargos públicos.
Erradicando o enchufismo a través dunha lei de transparencia para supervisar contratacións.