domingo, 17 de abril de 2016

ASEMBLEA ABERTA 15M-LUGO

Ante a situación social que seguimos padecendo coas reiteradas políticas de austeridade e en resposta ao chamamento do colectivo Nuit Debout, para organizar unha nova tempada de loita global pola igualdade, pola democracia real e, en definitiva, por un sistema por e para a cidadanía e non para os intereses financeiros; axuntando esforzos colectivos centrados na realización de mobilizacións o próximo 15 de maio, a asemblea do 15M Lugo decidiu por unanimidade, hoxe domingo 17 de Abril realizar unha mobilización durante o próximo 15 de Maio.

O obxectivo é axuntar forzas xunto a outras organizacións e colectivos que avoguen por unha política por e para as persoas: por un cambio real porque queremos un mundo onde caiban moitos mundos, contra a ditadura financeira, contra a corrupción, contra a precariedade, contra a destrución da contorna e das persoas a través das guerras e o militarismo e contra a degradación das condicións de vida da sociedade. Defendemos o público, os dereitos humanos e a igualdade.

O vindeiro domingo día 24 ás 17:00h na praza Maior, levaremos a cabo outra asemblea aberta para ir organizando os actos do 15 de maio. Facemos un chamamento a todas as persoas e colectivos que queiran un mundo máis xusto, para que acudan á asemblea e sigamos traballando xuntos para logralo.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante la situación social que seguimos padeciendo con las reiteradas políticas de austeridad y en respuesta al llamamiento del colectivo Nuit Debout, para organizar una nueva temporada de lucha global por la igualdad, por la democracia real y, en definitiva, por un sistema por y para la ciudadanía y no para los intereses financieros; aunando esfuerzos colectivos centrados en la realización de movilizaciones el próximo 15 de mayo, la asamblea del 15M Lugo ha decidido por unanimidad, hoy domingo 17 de Abril realizar una movilización durante el próximo 15 de Mayo.
El objetivo es aunar fuerzas junto a otras organizaciones y colectivos que aboguen por una política por y para las personas: por un cambio real porque queremos un mundo donde quepan muchos mundos, contra la dictadura financiera, contra la corrupción, contra la precariedad, contra la destrucción del entorno y de las personas a través de las guerras y el militarismo y contra la degradación de las condiciones de vida de la sociedad. Defendemos lo público, los derechos humanos y la igualdad.
El próximo domingo día 24 a las 17:00h en la plaza Mayor, llevaremos a cabo otra asamblea abierta para ir organizando los actos del 15 de mayo. Hacemos un llamamiento a todas las personas y colectivos que quieran un mundo más justo, para que acudan a la asamblea y sigamos trabajando juntos para lograrlo.