domingo, 1 de mayo de 2016

Manifestación 15M, 20:00h na Praza Maior, Lugo.
Manifestación 15 de Maio: GlobalDebout

Dende o 15M-Lugo queremos facer un chamamento á movilización global e á confluencia de loitas, por elo levaremos a cabo unha manifestación o día 15 de Maio ao calor da convocatoria internacional á movilización global por parte do movemento Nuit Debout, a manifestación levarase a cabo ás 20:00h partindo da praza Maior baixo o lema "Mudemos a indignación en revolta"

-Insistimos na necesidade de ter presencia nas rúas, de azuzar á movilización cidadá e de levar a cabo actos conxuntos pois a unión fai a forza e é máis necesario que nunca loitar polos nosos dereitos, por iso facemos extensible a movilización para a confluencia de loitas invitándoos a participar na mesma como convocantes e a involucrarvos na preparación, difusión e na mesma manifestación.

-Estamos creando un manifesto conxunto, se estades interesados en colaborar nel, agradecemos que nolo fagades saber cunha mensaxe.

-Ademáis deste comunicado conxunto, cada colectivo dará lectura ao seu propio manifesto ao rematar a marcha, por iso tamén necesitamos que nos confirmedes a vosa asistencia para poder organizar ben todo o acto.

-Todos os reunidos coincidimos na necesidade de que esta movilización non quede ahí senón que se abra unha vía para poder levar a cabo máis actos conxuntos e colaborar na loita polos nosos dereitos; son máis as loitas que nos unen que as que nos dividen así que pulemos xuntos por un mundo mellor, por iso xa temos data para unha nova xuntanza: o sábado día 04 de xuño ás 18:00h na praza Maior.

-Se estades interesados e creedes que hai que seguir loitando até acadar un mundo máis xusto, poñédevos en contacto para irvos añadindo á lista de convocantes do acto.

Vémonos nas rúas!

Colectivos convocantes a día de hoxe e subindo: imos pola confluencia de loitas.
15M-Lugo, Asemblea Anarquista de Lugo, BNG, ACE-EU, Portabebés para Siria-Lugo, Sí hai saída, Asociación en Defensa do Parque de Rosalía, Podemos, Marchas da Dignidade-Lugo, A Nova, Movimiento Obrero Anarquista de Lugo, Cig, Plataforma pola saúde de Lugo, Foro pola Memoria, PCG.Manifestación 15 de Mayo: GlobalDebout

Desde el 15M-Lugo queremos hacer un llamamiento a la movilización global y a la confluencia de luchas, por eso llevaremos a cabo una manifestación el día 15 de Mayo al calor de la convocatoria internacional a la movilización global por parte del movimiento Nuit Debout, la manifestación se llevará a cabo a las 20:00h partiendo de la plaza Mayor bajo el lema "Mudemos a indignación en revolta"

- Insistimos en la necesidad de tener presencia en las calles, de azuzar a la movilización ciudadana y de llevar a cabo actos conjuntos pues la unión hace la fuerza y es más necesario que nunca luchar por nuestros derechos, por eso hacemos extensible la movilización para la confluencia de luchas invitándoos a participar en la misma cómo convocantes y a involucraros en la preparación, difusión y en la misma manifestación.

-Estamos creando un manifiesto conjunto, se estáis interesados en colaborar en él, agradecemos que nos lo hagáis saber con un mensaje.

-Además de este comunicado conjunto, cada colectivo dará lectura a su propio manifiesto al finalizar la marcha, por eso también necesitamos que nos confirméis vuestra asistencia para poder organizar bien todo el acto.

-Todos los reunidos coincidimos en la necesidad de que esta movilización no quede ahí sino que se abra una vía para poder llevar a cabo más actos conjuntos y colaborar en la lucha por nuestros derechos; son más las luchas que nos unen que las que nos dividen así que peleemos juntos por un mundo mejor, por eso ya tenemos fecha para una nueva reunión: el sábado día 04 de junio a las 18:00h en la plaza Mayor.

-Se estáis interesados y creéis que hay que seguir luchando hasta conseguir un mundo más justo, poneos en contacto para ir añadiéndoos a la lista de convocantes del acto.

Nos vemos en las calles!

Colectivos convocantes a día de hoxe e subindo: imos pola confluencia de loitas.
15M-Lugo, Asemblea Anarquista de Lugo, BNG, ACE-EU, Portabebés para Siria-Lugo, Sí hai saída, Asociación en Defensa do Parque de Rosalía, Podemos, Marchas da Dignidade-Lugo, A Nova, Movimiento Obrero Anarquista de Lugo, Cig, Plataforma pola saúde de Lugo, Foro pola Memoria, PCG.