sábado, 29 de noviembre de 2014

A Dignidade non se negocia

A Dignidade non se negocia
Os traballadores e traballadoras do Hotel Jorge I, en Lugo, levan en conflicto laboral cerca dun ano sen que ninguén lles dea unha solución. Esta entrevista móstranos a realidade da desprotección que estamos a sufrir os traballadores ao longo desta estafa á que chaman crisis.
O Movemento 15M-Lugo, quere mostrar o seu máximo apoio a tódolos cidadáns que cada día loitan polos seus dereitos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Dignidad no se negocia
Los trabajadores y trabajadoras del Hotel Jorge I, en Lugo, llevan en conflicto laboral cerca de un año sin que nadie les dé una solución. Esta entrevista nos enseña la realidad de la desprotección que estamos sufriendo los trabajadores a lo largo de esta estafa a la que llaman crisis.
El Movimiento 15M-Lugo, quiere mostrar su máximo apoyo a todos los ciudadanos que cada día luchan por sus derechos.