miércoles, 6 de agosto de 2014

COMUNICADO TRABALLADORES/AS URBASER LUGO: (05/08/2014)

COMUNICADO TRABALLADORES/AS URBASER LUGO:
Rematou a xuntanza do día 05 de Agosto, sen acordo, ainda que seguirá a negociación maña as 17:00h. De novo queda constatado que a vontade de peche do conflicto só a ten a parte social. A empresa so propuso manter as sancións, despidos e non retirar as demandas, sen facer ningunha proposta para o convenio colectivo.
A parte social presentó unha proposta para pechar o conflicto:
-retirada de sanciones
-readmisión de despedidos, aceptando o Comité de Folga unha sanción
-retirada das demandas por ambas partes
-convenio a tres anos
- ultraactividade
-xornada de luns a sábado con cobertura vacantes polo personal de fin de semana
-aceptando a proposta económica feita polo presidente do CGRL.


COMUNICADO DE TRABAJADORES /AS DE URBASER LUGO:
Acabó la reunión del día 05 de Agosto, sin acuerdo, aunque se retoman las negociaciones mañana a las 17:00h. de nuevo queda constatado que la voluntad de cierre del conflicto sólo la tiene la parte social. La empresa sólo propuso mantener las sanciones y los despidos y no retirar las demandas, sin hacer ninguna propuesta sobre el convenio colectivo.
La parte social presentó una propuesta para cerrar el conflicto:
-retiradada de sanciones
-readmisión de los despedidos, aceptando el Comité de Empresa una sanción
-retirada de demandas por ambas partes
-convenio a tres años
-ultraactividad
-jornada de lunes a sábado con coberturas vacantes por el personal del fin de semana

-aceptando la propuesta económica hecha por el presidente de CGRL