jueves, 7 de agosto de 2014

TODOS SOMOS UN, PUIDO CO DIVIDE E VENCERÁS

Hoxe é un día importante para todos e todas, porque hoxe unha plantilla duns 140 traballadores e traballadoras probaron que sí se pode, demostraron que estando unida a xente de a pé pode có poder económico, mediático e mesmo coas críticas máis demoledoras. 
Cando se ten a razón, cando o que se pide é o xusto, cando a xente do común loita unida non hai quen poida parala, durante dous meses de sufrimento e loita a plantilla de Urbaser en Lugo veunos a demostrar o máis importante: TODOS SOMOS UN, PUIDO CO DIVIDE E VENCERÁS.

"A Dignidade dos traballadores defendímola por enriba de todo, sufrimos un acoso e derribo polo poder económico de ACS. Pero a unión fixo posible loitar ata o final. TODOS SOMOS UN, PUIDO CO DIVIDE E VENCERÁS" Julio Pacios, esta mañá.

Queda moito traballo e moita loita por diante, pero agora, en Lugo témolo máis claro que nunca: sí se pode!

Felicidades a tódola plantilla: destes un exemplo de Dignidade.

Remata a folga de lixo en Lugo: se aprueba una subida anual de sueldo del 60 % del IPC del año en curso, además del pago de una nueva gratificación anual que será de 100 euros este año, de 150 en 2015, de 200 euros en 2016 y de 450 en 2017. Esta paga queda consolidada como la cuarta extra anual de los trabajadores.
El acuerdo también atiende la reivindicación social de que la cobertura de vacantes de puestos de trabajo a tiempo completo se haga con los trabajadores que actualmente están a tiempo parcial durante el fin de semana, turno que, a su vez, será cubierto de forma rotatoria por todos los trabajadores según el plan que se designe.
Además, la cobertura de sustituciones temporales por bajas de trabajadores a tiempo completo también se hará con empleados a tiempo parcial.
Las partes también acordaron retirar las demandas judiciales interpuestas mutuamente: la empresa contra los trabajadores por huelga ilegal y los trabajadores contra Urbaser por vulneración del derecho de huelga.